Reszta indeksów giełdowych

  • WIG-INFO - indeks spólek sektora informatycznego
  • WIG-PL - indeks największych i średnich spólek krajowych
  • WIG-BANKI - indeks spólek sektora bankowego
  • WIG-MEDIA - indeks spólek sektora medialnego
  • WIG-TELKOM - indeks spólek sektora telekomunikacyjnego
  • WIG-BUDOW - indeks spólek sektora budowlanego
  • WIG-SPOŻYW - indeks spólek sektora spożywczego

Wroć