Historia giełdy

Pierwszą giełdę światową otwarto w roku 1531 w Antwerpii, następne giełdy powstawały w: Londynie (1566-70) - Royal Exchange, Paryżu (1724), Wiedniu (1771), Berlinie (1760), Nowym Jorku (1792), Warszawie (1817). Współcześnie największymi giełdami o znaczeniu światowym są m.in. giełda w: Nowym Jorku, Londynie, Amsterdamie. W Polsce po II wojnie światowej giełdy nie funkcjonowały. Ale w roku 1991 w Warszawie ponownie otwarto Giełdę Papierów Wartościowych.

Wróć