Uniwersytet trzeciego wieku? A może wyjazd na Seszele? Jak może wyglądać życie na emeryturze.

Podjęcie pierwszej pracy wiąże się również z obowiązkowym wyborem otwartego funduszu emerytalnego. Dotyczy to wszystkich osób urodzonych po 31.12.1968 r. Jakie czynniki należy brać pod uwagę wybierając fundusz emerytalny, tak by nasze życie na emeryturze pozbawione było trosk, a uniwersytet trzeciego wieku niósł prawdziwą radość i satysfakcję? Należy więc przede wszystkim wziąć pod uwagę wyniki, jakie dotychczas osiągnął dany fundusz, wysokość aktywów, oraz koszty, które należy ponieść z tytułu członkostwa. Jednak te ostatnie zostały wyrównane w styczniu tego roku w i każdym funduszu wynoszą tyle samo.

Wyniki inwestycyjne dają nam obraz tego czy fundusz skutecznie pomnaża składkę, jaką przekuje mu ZUS. Liczba członków danego OFE przekłada się na wysokość zarządzanych aktywów. Fundusze, które mają małe aktywa szybciej zareagują na zmiany na rynkach finansowych niż potężne OFE. Jednak z drugiej strony duże OFE mogą inwestować w przedsięwzięcia finansowe, które wymagają sporych nakładów kapitałowych.

Oczywiście OFE można również zmienić, co może się jednak wiązać z dodatkowymi kosztami. Jednak podstawową wadą zmiany funduszu jest utrata nabytych zniżek w opłatach i prowizjach. Jeśli jednak decydujemy się na zmianę OFE należy o tym powiadomić nasz dotychczasowy fundusz emerytalny i podpisać umowę z nowym. Można to zrobić 4 razy w roku, bo w roku mamy cztery okresy transferowe w lutym, maju, sierpniu oraz listopadzie. Fundusz można zmienić do 25. dnia miesiąca poprzedzającego ten okres.

Wszelkie decyzje wiązane z OFE warto podejmować rozważnie, analizując wszystkie czynniki. Trzeba być świadomym, że od dzisiejszych wyborów zależy nasza emerytura.